top of page

בלב ליבו של הנגב, מול מרחבי ארץ ישראל המחכימים קם בית מדרש לסטודנטים בקהילת "מרחב עם", ישוב הממוקם בין ירוחם לשדה בוקר.

כלפי הישוב, בית המדרש מהווה קומה נוספת של לימוד תורה קבוע, מתמיד ומעמיק, המחדד את החזון הכללי – קהילה השואפת לחיי תורה בלב הנגב.

בלילות מוארי הכוכבים של הנגב, בשעות הלילה,

נשמע קול התורה מבית המדרש מדי ערב וערב.

כלפי הלומדים, בית המדרש הינו ההוכחה לכך שגם כאשר יוצאים ללימודים אקדמאיים או לחיי עבודה, אפשר להמשיך ולהקדיש זמן משמעותי ללימוד תורה, ואף להעמיק ולגדול.

 

חזוננו הוא לראות צעירים אלו משתלבים בישוב הנגב, משתלבים בהקמת הקהילה, משתלבים בשוק העבודה – וממשיכים בקשר חי ומתפתח עם הלב – תורת עם ישראל!

 

בבית המדרש לימודי גמרא והלכה מעמיקים, לימודי אמונה בספרי גדולי ישראל כגון :מהר"ל, נפש החיים ושיעור פרשת שבוע.

 

בבית המדרש תלמידים בעלי משפחות עם ילדים, שיחד עם נשותיהם מוסרים את זמנם ונפשם היקר מדי ערב וערב ללימוד התורה.

 

ראש התכנית הוא הרב עז קאפח, רב הישוב מרחב עם.

 

הלימוד נערך בשעות הערב:

ימים ב-ה בין השעות 20:00-22:00

וימי שישי 08:00-11:00

מתעניינים?

קיבלנו את בקשתכם ניצור עמכם קשר בקרוב

bottom of page